21. Vilhelm Šickard

21
 1. Otac kompjuterskog doba.

 2. Istorija kompjutera počinje 1623. kada je Wilhelm Schickard napravio prvi automatski računar. Čitajući o Schickardu pročitao sam uzbudljivu Aristotelovu definiciju Celine.

  Celina je više od zbira samih delova. Schickard je bio polymath, univerzalac. Renesansni čovek. Univerzalac je prototip kompjutera i interneta.

 3. U mladosti sam moju znatiželju za sveznanjem usmerio ka Svetom Neznanju i za Wilhelma Scihickarda ću tražiti šta o Svetom Neznanju postoji na Internetu.

 4. dok mislim
  o tebi
  Schickarde
  zvuk muzike
  koju slušam
  me vodi
  od jednog
  do drugog
  zvučnika

Nazad | Napred