3. Čarls Bebidž

3
 1. Čarls Bebidž je engleski matematičar, analitički filozof, mašinski inženjer i kompjuterski stručnjak. Otac programiranog kompjutera.

 2. Čarls Bebidž je bio opsednut vatrom. Jednom je pekao sebe nekoliko minuta da bi video šta će se desiti. Uvideo je da mašine mogu da rade pouzdanije i bolje od čoveka. Otkrio je lepotu u železnici, tunelima, čoveku koji je ovladao prirodom.

 3. Stavio sam upaljenu šibicu u usta za Bebidža. Bilo je kao u detinjstvu.

 4. paliti
  popaliti se
  i otkrićem
  se zapaliti
  Čarlse

Nazad | Napred