33. Virtuelno hodočašće

33
 1. Virtuelno hodočašće su usne hodanja.

 2. Svaki boravak na Internetu je hodočasnički. Hodočašćem se ljubav predaje onome kome dolazimo. Sam život je hodočašće životu samom. Lastama. Travama. Prvom junu. Bulkama… Nadam se da ću svakodnevno hodočašće životu preneti i u vertuelni svet a hodočašće virtuelnom svetu hodočašću duhovnom životu. Neprestano iz jednog u drugo. U jednu ljubav.

  Virtuelno poklonjenje je put od Potvrđivanja do Stvaranja

 3. Virtuelno poklonjenje virtuelnom svetu u virtuelnom svetu proglašavam poslednjim iako je ono prvo.

 4. ja sam poslednje
  virtualno poklonjenje
  na internetu
  koje se prvinom
  poklanja svim
  budućim
  virtuelnim
  poklonjenjima
  u
  Ružičnjaku

Nazad |