kao čovek sa svojih 3 333 333 godina ja sam najstarije ljudsko biće
svi ljudi koji su ikada postojali i koji sada postoje su moja deca