MIROSLAV MANDIĆ
lična karta

imemiroslav mandić
adresau tvom srcu
narodživot
državasvemir
religijabog
članstvosam za sve
tvojstvodete božije
profesijapesnik svemira
umetnik duše
plesač-muzičar jednog jedinog tela